Krafttempel i Dannemora

I utkanten av Dannemora står den här eleganta ställverksbyggnaden. Jämfört med dagens strikt funktionella kuber i betong, är byggnaden väldigt påkostad. Likt många andra byggnader från elektrifieringens barndom har den drag av tempel.   Elektriciteten var fortfarande något speciellt och man ville visa allmogen att den nya tiden anlänt. Byggnaden som stod färdig 1914 ritades av Erik Hahr. Han låg också bakom övriga sekundärstationer i det så kallade Älvkarlebynätet. Dessa stod bland annat i Enköping, Uppsala, Strängnäs, Södertälje och Västerås. Ursprungligen stod all utrustning väderskyddad inne i byggnaden.  Explosionsrisk och krav på enklare underhåll gjorde att utrustningen senare ställdes upp …

Dannemora 2.0

Så här i kristider är det inte inte ofta man hör om nysatsningar, men i Dannemora utanför Österbybruk har det hänt saker. Gruvan som stängde 1992 har öppnats igen och nu råder full aktivitet för att komma igång med produktionen. Timingen kunde vara bättre. Stängningen 1992 berodde på sjunkande metallpriser och nu är marknaden åter vikande. Beslut om öppning togs när alla kurvor pekade uppåt, men verksamheten kom inte igång förrän den lågkonjunkturen slagit till. Dannemora är en gruvort med gamla anor. Järnutvinningen började redan på 1500-talet. Några hundra år senare var malm från gruvan en förutsättning för den industriella …