Anjan

I en tidigare bloggpost skrev jag lite om regleringen av sjöarna i Kallsjösystemet. Anjan, som ligger mellan Kallsjön och Norska gränsen, är en av de sjöar där vattenregleringsföretaget utnyttjade möjligheten att ansöka om tillfällig reglering. En damm över sjöns utlopp började byggas 1939 och kunde tas i bruk redan till …

Gigantiske Gerhard

Landets till effekten största vattenkraftverk finns i Harsprånget, nedströms Porjus i Luleälven. Harsprångsfallet har dämts över med en 1400 meter lång, 50 meter hög stenfyllningsdamm. Jag har skrivit om Harsprångets samhälle tidigare, men under sommaren 2011 fick jag till slut möjlighet att besöka själva kraftstationen. Ovan jord finns en rätt imponerande byggnad som innehåller personalutrymmen, verkstad och en omlastningshall. Möten – här måste man kanske använda det högtidligare ordet sammanträde – kan hållas i en ståndsmässig miljö. Maskinstationen befinner sig under jord. I den ursprungliga maskinsalen finns de fyra aggregat som installerades 1951-1952 och 1978. Längs ena kortväggen står en …

Bullerforsens kraftstation

Dalälven är med sina 42 kraftverk ett av våra mest utbyggda vattendrag. Enbart i Borlänge finns fyra vattenkraftverk på en sträcka av mindre än fem kilometer. Bullerforsen, som togs i drift 1910, är Borlänges äldsta. På var sin sida om den 14 meter höga dammen står maskinhallar. Den ursprungliga ritades av Faluns statsarkitekt Klas Boman och användes fram till 1991. Ägarna har satsat stora pengar på bevarande. Efter avvecklingen har den gamla maskinhallen renoverats och fått en del moderniseringar återställda. Om man kisar lite kan man lätt få för sig att man förflyttats till 1910. Det saknas bara buller och …