Sollefteåforsens kraftverk

Sollefteåforsens kraftverk ligger längst ner i Ångermanälven någon mil innan älven mynnar ut i Bollstafjärden. Kraftverket som ägs av E.ON och Sollefteå kommun stod klart 1966. Maskinstationen ritades av Hans Westman (1905-1991) vars verksamhet var koncentrerad till Lund där han ritade ett 120-tal byggnader. Då och då fick han emellertid …

Majenfors

Majenfors i Lagan var ett av de fyra kraftverk Sydkraft byggde mellan åren 1906 och 1910. Under ledning av August Schmitz gjordes en storsatsning på kraftproduktion. Projektets omfattning är imponerande än idag – inte minst med tanke på att vattenvägar och dammar fick byggas för hand. Kraftstationen ritades av Frans Fredriksson. Fredriksson hade ett förflutet som arkitekt hos 18:e armekåren i Frankfurt am Main. När man ser den borgliknande byggnaden kan man misstänka att han drog nytta av erfarenheterna från Tyska fortifikationer. Inne i stationen förflyttas man till början av 1900-talet. Visserligen är inomhusställverket försvunnet och stationen obemannad. Men maskinsalen …