Modern kraftverksarkitektur

Äldre kraftverk, här representerade av kraftstationen i Laholm (1932), är ofta påkostade byggen. Mycket tid och pengar spenderades på arkitektur och utförande. Att göra något liknande idag skulle förmodligen driva företagen i konkurs. Dagens rationella industribyggnader är inte riktigt samma sak. Ofta är det svårt att se på en byggnad vad för slags verksamhet som pågår inuti. Den här byggnaden skulle till exempel kunna vara ett lager av något slag, eller ett garage. Dammanläggningen avslöjar att det vi ser på bilderna är ett vattenkraftverk, närmare bestämt Slagnäs kraftverk öppnat 1989. Frågan är hur man kommer att se på Slagnäs kraftverk …

Betongrationalism i Lilla Edet

Vattenfalls första storkraftverk, Olidestationen i Trollhättan, togs i bruk 1910 och byggdes sedan ut i omgångar fram till 1921. Ett tjugotal kilometer längre ner i älven fanns Lilla Edets slussar och vattenfall som skulle bli platsen för nästa kraftverksbygge. 1912-1917 byggdes en damm ovanför dåvarande Haegerska verken som flyttades till …

Industrikultur

Jag har blivit medlem i IndustrieKultur Fotografie. IKF är en sammanslutning av fotografer specialiserade på industrifotografi. Genomgående är kvaliteten mycket hög, så jag räknar med att utvecklas som fotograf. Medlemmarna är i huvudsak från Centraleuropa, men nu finns alltså en svensk utpost. Mina publika bilder på sajten finns här.

Vålbackens tegelbruk

“Nybruket” – Vålbackens tegelbruk i juni 2008. Vid Storsjöns strand, inte långt från Brunflo, ligger den här imponerande träbyggnaden. Inuti finns en sk ringugn för tegeltillverkning. Byggnaden uppfördes av Östersunds Tegelindustri AB 1906, men togs över av Vålbackens Tegelbruks AB 1918.  Den var i drift fram till 1961 då produktionen flyttades till en modernare automatiserad anläggning i närheten. Som mest producerade 60 anställda 7,5 miljoner tegelstenar om året. Huvuddelen av produktionen såldes inom länet, exempelvis till Östersunds regementen.