En pigg hundraåring

Olidans kraftverk i Trollhättan är utan tvekan en av landets mest sevärda industrianläggningar. En så väl bevarad anläggning som dessutom är i full produktion är något unikt. Under helgen firas stationens hundraårsjubileum (även om kraftleveransen kom i gång redan i mars 1910) med fasadbelysning och fyrverkeri. Det blir säkert spektakulärt. Även om man inte har vägarna förbi under helgen, är ett besök att rekommendera. Anläggningen visas av Kreativ kraft.

Lanforsen

Lanforsens kraftstation ligger i Dalälven mellan Untra och Älvkarleby. Projektet föregicks av en långdragen juridisk strid mellan Sandvikens järnverk (som förvärvat fallrättigheterna 1908) och staten. När arbetena väl kom igång 1919, var det under vikande konjunktur. Bygget gick på sparlåga fram till att Stockholms stad gick in som medfinansiär 1926. Kraftstationen i 20-tals klassicistisk stil ritades av Erik Hahr och stod till slut klar 1930. Maskinsal och kontrollrum har de genomtänkta lösningar för ljusinsläpp som är typiska för Hahrs kraftstationer. Vid öppnandet hade Lanforsen två Kaplanaggregat som blev tre ett år senare. Ett fjärde togs i bruk 1948. Under årens …

Ett besök i kraftslottet

Redan i porten till Untra kraftstation möts man av en mäktig utsikt mot maskinhallen där fem generatorer står uppställda på rad. Från den påkostade entrén med väggmålningar (och det gula kakel vi känner igen från Vattenfalls stationer i Porjus och Älvkarleby)  leder en trappa ner till en balkong där man kan hämta andan lite. När stationen var nyöppnad 1918 måste ett besök ha varit en omtumlande upplevelse. Än idag slår pulsen lite snabbare när man ser vad svensk ingenjörskonst kunde åstadkomma i början på förra seklet – låt vara att stationen idag ägs av finländska Fortum. Självklart skulle en så …

Kraftkapellet i Lunne

Det 185 km långa vattendraget Tidan har sitt utlopp i Vänern. Under lång tid har man utnyttjat vattnets kraft för att driva kvarnar,  smedjor och senare elektriska kraftstationer. Inte mindre än 37 kraftstationer har byggts längs Tidan. Lunne kraftstation står i det lilla samhället Tidan i Skövde kommun. Kraftstationen som byggdes 1921-1923 har två turbiner som ger en sammanlagd effekt på 410 kW. Fallhöjden är 3,9 meter. Den kyrkliknande formen med ett torn är typisk för kraftstationer från början av 1900-talet. I tornet placerades ställverksutrustning som till exempel brytare och transformatorer. På bilderna syns hålen där kabelgenomföringar gjorts tydligt. Idag …

Avesta Storfors

Avesta är en industristad med gamla anor. Kraften från Dalälven utnyttjades till kopparframställning redan på 1600-talet. Längs den sträcka av älven som idag kallas Koppardalen har inte mindre än åtta kraftstationer byggts – tre av dessa är i drift idag. 1898 öppnades kraftverket i Storfors Den ursprungliga stationen var i drift fram till 1918, då det ersattes av Storfors II. Kraftverket på bilderna är Storfors III, som stod klart 1931. Den äldre stationen byggdes senare om till kontor för det närliggande valsverket. Stationen från 1931 ritades av Torben Grut. Från början hade den två Kaplanturbiner. En tredje installerades 1937. På …

Skedvi kraftstation

Skedvi kraftstation i Dalälven ligger en bit utanför Stora Skedvi i Säters kommun. Stationen byggdes av Stora Kopparbergs Bergslag och öppnades 1949. Sedan några år tillbaka ägs den av Fortum. Kraftverket utnyttjar en fallhöjd på 11 meter för att driva två Kaplanturbiner på sammanlagt 38 MW. Årsproduktionen är ca 235 GWh. I Skedvi fortsatte man på den funktionalistiska stil som präglade Långhags kraftstation (1938) några kilometer uppströms. Byggnaden består av ett betongskelett som bär upp en travers. Över dettta ett platt tak. Takhöjden bestämdes av längden på aggregatens axlar. Färgsättningen interiört går i gult och grått med maskiner i rött. …

Bullerforsens kraftstation

Dalälven är med sina 42 kraftverk ett av våra mest utbyggda vattendrag. Enbart i Borlänge finns fyra vattenkraftverk på en sträcka av mindre än fem kilometer. Bullerforsen, som togs i drift 1910, är Borlänges äldsta. På var sin sida om den 14 meter höga dammen står maskinhallar. Den ursprungliga ritades av Faluns statsarkitekt Klas Boman och användes fram till 1991. Ägarna har satsat stora pengar på bevarande. Efter avvecklingen har den gamla maskinhallen renoverats och fått en del moderniseringar återställda. Om man kisar lite kan man lätt få för sig att man förflyttats till 1910. Det saknas bara buller och …

Vargöns kraftstation

Vargön är ett samhälle beläget vid Vänerns utlopp i Göta Älv. Bygget av Vattenfalls kraftstation påbörjades 1930. Till att börja med restes de maskinistbostäder som under byggtiden användes av arbetsledningen. Bostäderna är sedan några år rivna, men uppfarten och den omgivande muren finns ännu kvar. Stationen var klar för invigning 1934. Vargön ritades av Erik Hahr som även låg bakom utformningen av Lilla Edets kraftstation (1926) och Hojum (1943). Den funktionella stil som infördes i Lilla Edet, renodlades i Vargön. Stor vikt lades vid att förenkla underhåll. För vattenvägarna utnyttjas hävertprincipen, vilken möjliggör placering av turbinerna ovanför den övre vattenytan. …

Porsi kraftstation

Porsi  kraftstation ligger i utkanten av Vuollerim, precis där Stora och Lilla Luleälv flyter samman. Den började byggas 1957 och öppnade 1962. Tre turbiner genererar sammanlagt 270 MW från en fallhöjd av 33 meter. Porsi är den till effekten största ovanjordsanläggningen i Luleälven. De större anläggningarna har alla maskinsalen insprängd i berget. När Porsi byggdes flottade man fortfarande timmer på älven. Stationen försågs därför med en 130 meter lång flottningsränna som hade en kapacitet på 35000 stockar per timme.  Den var i bruk fram till 1974. Man kan fortfarande se betongfundamenten den vilade på  bredvid maskinhuset. Bygget av Porsi skedde …