Karsefors

Trollhättan, Porjus och Älvkarleby är orter som ofta förknippas med pionjärinsatser inom svensk elförsörjning. Lite mindre kända är kraftverken som byggdes av Sydsvenska Kraftaktiebolaget (numera E.ON) i början av 1900-talet. 1906 påbörjades ett ambitiöst projekt att bygga vattenkraftverk i Lagan. 1909 stod de första verken klara. Två decennier senare byggdes stationen i Karsefors som än idag är sveriges största söder om Trollhättan. Den magnifika byggnaden utformad som ett tempel ritades av arkitekt Hans Thuselius. Inuti stod två Francisturbiner med en sammanlagd effekt av 32MW. Karsefors genomgick en relativt varsam renovering 1990-1991 och är nu en modern automatiserad kraftstation som fjärrstyrs …

Trångfors kraftstation

Trångfors kraftstation ligger i utkanten av Hallstahammar. Stationen togs i bruk 1899 och var i drift fram till 1990, då den ersattes av en ny underjordisk station. Den konstruerades av  ingenjörsfirman Qvist & Gjers som under slutet av 1800-talet var marknadsledande inom vattenkraft.  De sex Francisturbinerna levererade sammanlagt 1325kW