Juveln

Indalsälvens regleringsförening bildades i Östersund i mars 1920. Bland initiativtagarna fanns de företag som byggt eller planerade att bygga kraftverk i älven, bland andra Krångede AB och Eggfors AB. Till ordförande för föreningen utsågs den dåvarande generaldirektören för Vattenfallsstyrelsen Fredrik Vilhelm Hansen. Under de första åren var verksamheten ganska blygsam …

Tännfallet

Tännån avvattnar sjön Östersjön i västra Härjedalen och mynnar ut i Ljusnan strax söder om Tännäs. 1939 bildades Tännåns Elektriska Förening u.p.a. och två år senare beviljades föreningen ett bidrag från staten på sammanlagt 320000 kronor. Pengarna skulle användas för att uppföra en kraftstation i Tännfallet och tillhörande distributionsnät. Kraftverket …