ACB laminat

ACB Laminat startades i Svenstavik 1986. 2004 fick företaget en order från IKEA värd 2,2 miljarder och företaget expanderade kraftigt. I Lockne öster om Brunflo byggdes en anläggning för spånskivetillverkning. Maskinerna var begagnade och köptes in från Laxå. En 17,5 MW koleldad panna togs över från Sydkrafts kraftverk i Hallsberg …

Bilder från en rivning

Rivningen av den 42 kilometer långa kalklinbanan mellan Forsby och Köping påbörjades, som jag skrivit om tidigare på bloggen, sommaren 2013. Så här långt har drag och bärlinor tagits bort på alla sträckor utom den mellan Malmberga och Granhammar. Flertalet vagnar har gått in i det så kallade kretsloppet och …

Kalklinbanan 1941 – 2013

16 år efter att Kalklinbanan mellan Forsby och Köping togs ur drift har Nordkalk nu påbörjat rivningen. För närvarande pågår arbetet att köra de fler än 700 vagnarna till linbanestationen i Forsby där de ska hakas av och köras iväg för skrotning. Med rivningen försvinner ett stycke 1900-talshistoria som inte …

I väntan på bättre tider

Passerade den här övergivna fiskodlingen i närheten av Norrköping tidigare i år. På stranden stod en raritet – en Sno-Tric tillverkad i Morgongåva någon gång i början av 1970-talet. Skoterfabriken i Morgongåva stängde 1982.

Sveriges nukleära industriarv

I aprilnumret av Populär Historia medverkar jag med en artikel om uranbrytningen i Ranstad. En lågintensiv rivning har pågått sedan 1970-talet. Nu har turen kommit till det gigantiska sovringsverket byggt 1962-1965.

I elfte timmen

Tiden är snart ute för sveriges sannolikt längsta industribyggnad – den 42 kilometer långa kalklinbanan mellan Forsby och Köping. Kalklinbanan är fullt körbar, unik och i stort sett oförändrad sedan den togs ur drift 1997. Någon motsvarande anläggning finns inte bevarad någon annanstans i världen. Trots det har man inte kunnat hitta en lösning på hur anläggningen ska bevaras. Förberedelserna inför rivning är nu i full gång och snart försvinner en bekant silhuett från landskapet söder om Köping. Fler bilder från kalklinbanan finns här

Ett Wasa på Vikbolandet

Den senaste tiden har det blivit mycket kärnkraft. Jag håller på att på uppdrag av Vattenfall att dokumentera kraftverket i Marviken. Marviken var tänkt att bli landets första kärnkraftverk i kommersiell drift. Inhemsk teknik och svenskt uran skulle göra Sverige oberoende av omvärlden. Reaktorn startades emellertid inte och anläggningen byggdes efter några år om för oljeeldning. Man kan göra det enkelt för sig och konstatera att det var ett industriellt fiasko och en felsatsning från början. Verkligheten är naturligtvis inte så enkel. Konflikter och motstridiga intressen inom projektet tillsammans med oprövad teknik bidrog förstås. Men den avgörande faktorn var förändringar i …

Strå Kalkbruk

Förfallet i Strå kalkbruk blir allt värre och det är i allt sämre skick varje gång jag kommer dit. En gång var det här Salas största arbetsplats, något som är närmast ofattbart när man ser bilderna. Rivningen rycker förmodligen allt närmare.

Rymdstationen i Malmberga

Malmberga är mittstationen på den 42 kilometer långa kalklinbanan mellan Forsby och Köping. Den togs i drift 1941 och var då europas längsta industrilinbana. I Malmberga finns ett kontrollrum från vilket man styr hela linbanan. Där står också två av dess fyra drivmotorer. Linbanan är uppdelad i fyra segment med en längd av ungefär en mil vardera. Efter nedläggningen 1997 har kalklinbanan bevarats. Än idag är den komplett och fullt körbar vilket gör den unik. Femton år efter nedläggningen har man ännu inte lyckats komma fram till någon långsiktigt hållbar lösning för drift och underhåll. Svårigheterna att få till stånd …

Ångkraftcentral, Värtagasverket

Värtagasverkets ångkraftcentral ritades av Åke Tengelin och byggdes under åren 1948 till 1952. Kraftcentralen gjorde gasverket självförsörjande på elektricitet. Som bränsle användes kolstybb (kolpulver) vilket man hade i överflöd tack vare kolgasproduktionen. Stybben transporterades till pannhuset via numera nedmonterade transportband. Askan transporterades även den på transportband. Transportörerna konstruerades och tillverkades av Nordströms linbanor. Företaget är kanske mest känt för att ha byggt kalklinbanan mellan Forsby och Köping. Ånga producerades i tre pannor levererade av Svenska Maskinverken och drev ångturbiner placerade i en angränsande maskinhall. Elektriciteten leddes ut till gasverkets olika delar via ett inomhusställverk. Centralen lades ner när kolgasprocessen ersattes …