Halvfari

halvfari_blog-2

Fortums kraftverk Halvfari uppfördes 1976–1978 och är – i likhet med samtida anläggningar – inget arkitektoniskt mästerverk.

halvfari_blog-1

Kraftverket är i alla fall vackert beläget i Ljusnans dalgång några kilometer uppströms Hede.

halvfari_blog-5

Under 2011 gjordes ett antal ombyggnader för att förbättra dammsäkerheten vid höga flöden. Dammen förstärktes och försågs med erosionsskydd. Nedströms stationen höjdes en ledmur och även där försågs stranden med erosionsskydd.

halvfari_blog-4

Utskovens kapacitet ökades från 650 till 1110 kubikmeter per sekund och uppströms installerades drivgodslänsar för att förhindra att utskoven sätts igen av föremål som kommer flytande i älven.

halvfari_blog-3

I maskinstationen står ett ensamt Kaplanaggregat med en nominell effekt av 25 MW. Fallhöjden i Halvfari är 25 meter och årsproduktionen 80 GWh.

1 comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.