Kastellet i Knäred

Man får leta förgäves efter vindbryggan, men kraftstationen Knäred Övre skulle onekligen platsa i en riddarfilm. När de första kraftverken i Lagan byggdes strax efter förra sekelskiftet var borgtemat högsta mode bland kraftverksbyggare. Lägg till det en beställare med efternamnet Schmitz och en arkitekt som ritat fortifikationer åt tyska armen. Var och en förstår att utseendet inte kom till av en slump. Knäred Övre stod klart 1910 och var en del i ett ambitiöst projekt som omfattade fyra kraftverk i Knäred, Majenfors och Bassalt. Exteriört har det inte gjorts några stora förändringar, men på insidan har det hänt en del. …

Rymdstationen i Strömsnäsbruk

Kvarnaholms kraftstation utanför Strömsnäsbruk stod klar 1958. Året innan hade Sovjetunionen skickat upp Sputnik. Tor Engloos futuristiska byggnad låg helt rätt i tiden. Arkitekturen var sparsmakad med putsad betong och glas. I maskinsalen stod två Kaplanaggregat på tillsammans 5,5 MW. Kontrollrummet placerades i en utbyggnad på maskinsalens nedströmssida. Kvarnaholm byggdes av Strömsnäs Bruk AB, men ägs idag av norska Statkraft. The Kvarnaholm hydroelectric power station at Strömsnäsbruk opened in 1958.

Majenfors

Majenfors i Lagan var ett av de fyra kraftverk Sydkraft byggde mellan åren 1906 och 1910. Under ledning av August Schmitz gjordes en storsatsning på kraftproduktion. Projektets omfattning är imponerande än idag – inte minst med tanke på att vattenvägar och dammar fick byggas för hand. Kraftstationen ritades av Frans Fredriksson. Fredriksson hade ett förflutet som arkitekt hos 18:e armekåren i Frankfurt am Main. När man ser den borgliknande byggnaden kan man misstänka att han drog nytta av erfarenheterna från Tyska fortifikationer. Inne i stationen förflyttas man till början av 1900-talet. Visserligen är inomhusställverket försvunnet och stationen obemannad. Men maskinsalen …

Modernism i Ängabäck

Vid en första anblick kan Ängabäcks kraftstation ge ett rätt tråkigt intryck. Kontrasten mellan den rationellt kubformade maskinstationen och de äldre stationerna längs Lagan är enorm. Ängabäck ritades av Hans Westman och stod klar 1952. Bland Westmans tidigare verk kan nämnas kraftstationen i Traryd som byggdes på 40-talet. Men nu var det 50-tal och Westman arbetade med den vita färg som i kombination med geometriskt placerade fönster skulle bli hans varumärke. Triangeltemat är genomgående i Ängabäck. Små triangulära fönster på fasaden kompletteras av en pyramidformad taklanternin. Uppströmsfasaden är betydligt lättsammare och dammen ger ett parklikt intryck.

Skogaby

Skogaby är en kraftstation i Lagan, någon mil från Laholm. Så här års ger platsen ett rätt vilt intryck. Den mäktiga dammen från 1922 styr om vattnets naturliga flöde in i kraftstationens intagskanal. Damm och luckhus är utförda i den borgliknande stil som var ett genomgående tema i Sydkrafts tidiga kraftverksbyggen i Lagan. Dammen är mycket sevärd och lätt tillgänglig ett par hundra meters vandring från väg 529. På andra sidan vägen ligger själva kraftstationen. I maskinsalen står tre aggregat som tillsammans ger 12,5 MW. Fallhöjden är 12,1 meter.

Timsfors

Kraftstationen i Timsfors byggdes 1897 för att förse det närbelägna pappersbruket med energi. Pappersbrukets träsliperi låg i anslutning till kraftverket, medan bruket var beläget några hundra meter uppströms. En större ombyggnad blev klar 1925. Bland annat ersattes de äldre turbinerna med remtransmission av vertikalaxlade aggregat. Ytterligare ombyggnader gjordes 1951 samt 1986 då byggnaden den det utseende den har idag. 1983 sålde Munkfors AB Timsfors kraftverk till Sydkraft. Idag ägs anläggningen av Norska Statkraft. Pappersbruket lades ner 2006. Mer information om bruk och kraftstation finns här. Timsfors har hela 7 aggregat med en maximal effekt på 2,9 MW. Årsproduktionen är 13 …

Traryd

Traryd kraftstation ligger i närheten av Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Den är en av de större i Lagan – de två Kaplanturbinerna levererar maximalt 14,4 MW från en fallhöjd på 16,1 meter. Ett normalår produceras 64 GWh. Maskinhallen i modernistisk stil ritades av Hans Westman och stod klar 1945. Det var Westmans första kraftverksprojekt. Han hade redan utvecklat en speciell stil med omsorgsfullt placerade fönster i olika former. Under 50-talet fortsatte han rita kraftverk åt Sydkraft. I Lagan står flera magnifika anläggningar signerade Hans Westman. Traryds råa betong ger ett rätt brutalt intryck. Utsmyckningen är begränsad till en port i …