Luckspaning i Trollhättan

Vid Olidestationen i Trollhättan leds vattnet till turbinerna via två kanaler som mynnar ut i fördelningsbassänger vid stationens intag. Kanalerna kan stängas av med hjälp av luckor och torrläggas för att utföra underhåll. Stora luckan är den äldsta – byggd samtidigt som den äldsta delen av Olidestationen och tagen i …

Torrlagt i Trollhättan

Den här sensommaren och hösten har besökare till sluss och fallområdet i Trollhättan mötts av en ovanlig syn. Trafikkanalen och intagskanalerna till Olidestationen har varit tömda på vatten. Förra gången de tömdes var 1994, så det är inte varje dag man har möjlighet att se vad som döljs under ytan. Förutom de obligatoriska cyklarna kan man se storleken på kanalerna. Det ger en förståelse för vilka enorma mängder vatten det är fråga om. Vattenvägarna byggdes under åren 1907-1909 med dåtidens primitiva utrustning. Som mest sysselsattes 1500 man. Med fördelningsbassängen torrlagd kan man se intagsluckorna till stationens turbiner. De runda öppningarna …

Hojum

Den monumentala Olidestationen från 1910 är den mest kända av Vattenfalls anläggningar i Trollhättan. En bit uppströms ligger den lite mer diskreta Hojumstationen insprängd i en bergknalle under Oscarsbron. Arbetet med Hojum kom igång efter att Vattenfall färdigställt kraftverket i Vargön 1934. Beslut att bygga själva kraftstationen togs formellt 1938, men då hade grävskoporna redan arbetat med ”förberedelser” i flera år. Om projektet påbörjats idag hade man säkert upptäckt en riksintressant husgrund eller fågellokal, men 30-talets teknikoptimism lät sig inte hindras. Planer på ytterligare en kraftstation i Trollhättefallen fanns redan 1905 men förutsättningar för projektet gavs inte förrän 1937. Då …

En pigg hundraåring

Olidans kraftverk i Trollhättan är utan tvekan en av landets mest sevärda industrianläggningar. En så väl bevarad anläggning som dessutom är i full produktion är något unikt. Under helgen firas stationens hundraårsjubileum (även om kraftleveransen kom i gång redan i mars 1910) med fasadbelysning och fyrverkeri. Det blir säkert spektakulärt. Även om man inte har vägarna förbi under helgen, är ett besök att rekommendera. Anläggningen visas av Kreativ kraft.

Olidestationen i Populär Historia

I senaste numret av Populär Historia medverkar jag med en artikel om Olidestationen i Trollhättan. Kraftverket, som öppnade i mars 1910, var Vattenfalls första och står fortfarande för en betydande del av landets elproduktion.

Transformatorhall, Olidan

Reparationshall (1921) för transformatorer vid Olidans kraftstation i Trollhättan. Den ritades, liksom kraftstationen, av Erik Josephson. I förgrunden syns den kanal som leder vatten till kraftverkets intagsbyggnad.

Trotjänare i Trollhättan

Nästa år har Olidestationen i Trollhättan producerat el i 100 år. G3, det första aggregatet som kopplades in, har alltså med kortare avbrott producerat el sedan Strindbergfejden bröt ut och Mark Twain dog. Olidestationen var det första av tre “Nationalkraftverk” som byggdes av Vattenfall i början på 1900-talet. De andra låg i Porjus (1915) och Älvkarleby (1915). De tre verken ritades av samma arkitekt, Erik Josephsson, och byggdes med samma omsorg när det gäller detaljer. Tack till Christer Götesson för ett par trevliga dagar i Trollhättan.