Messaure kraftstation

Messaure är ett av Vattenfalls kraftverk i Stora Luleälv. Det är beläget några mil uppströms Vuollerim. Av själva kraftstationen syns inte mycket – maskinsalen ligger under jord. Det som syns är den enorma två kilometer breda dammen och ett ställverk. Magasinvolymen är 53 miljoner kubikmeter. Mängden fyllnadsmassor i dammen är än idag oöverträffad i Sverige. Kraftverket, som byggdes mellan åren 1957 och 1963, utnyttjar en fallhöjd på 86 meter och har tre Francisturbiner med en sammanlagd effekt på 442 MW. I anslutning till kraftverket byggdes ett anläggarsamhälle som när det var som störst hade 3000 invånare. I ”centrum” fanns bland …

Olidestationen i Populär Historia

I senaste numret av Populär Historia medverkar jag med en artikel om Olidestationen i Trollhättan. Kraftverket, som öppnade i mars 1910, var Vattenfalls första och står fortfarande för en betydande del av landets elproduktion.

Modern kraftverksarkitektur

Äldre kraftverk, här representerade av kraftstationen i Laholm (1932), är ofta påkostade byggen. Mycket tid och pengar spenderades på arkitektur och utförande. Att göra något liknande idag skulle förmodligen driva företagen i konkurs. Dagens rationella industribyggnader är inte riktigt samma sak. Ofta är det svårt att se på en byggnad vad för slags verksamhet som pågår inuti. Den här byggnaden skulle till exempel kunna vara ett lager av något slag, eller ett garage. Dammanläggningen avslöjar att det vi ser på bilderna är ett vattenkraftverk, närmare bestämt Slagnäs kraftverk öppnat 1989. Frågan är hur man kommer att se på Slagnäs kraftverk …

Rätans kraftstation

Strax söder om byn Rätan i Bergs kommun ligger Rätans kraftstation. Den till stor del underjordiska anläggningen stod klar 1968. Lamelldammen vid änden av Rätanssjön ger en fallhöjd på 61 meter. Vattnet leds till två Francisturbiner med en effekt om totalt 60 MW. Årsproduktionen är 238 GWh. Från dammkrönet kan man blicka ner  mot en torrlagd sträcka av Ljungan. Intagsbyggnaden har en enkel och rationell utformning. På 60-talet serieproducerades vattenkraftverk och den omsorg som lades på det estetiska under pionjärtiden var sedan länge försvunnen.

Betongrationalism i Lilla Edet

Vattenfalls första storkraftverk, Olidestationen i Trollhättan, togs i bruk 1910 och byggdes sedan ut i omgångar fram till 1921. Ett tjugotal kilometer längre ner i älven fanns Lilla Edets slussar och vattenfall som skulle bli platsen för nästa kraftverksbygge. 1912-1917 byggdes en damm ovanför dåvarande Haegerska verken som flyttades till …

Transformatorhall, Olidan

Reparationshall (1921) för transformatorer vid Olidans kraftstation i Trollhättan. Den ritades, liksom kraftstationen, av Erik Josephson. I förgrunden syns den kanal som leder vatten till kraftverkets intagsbyggnad.

Trotjänare i Trollhättan

Nästa år har Olidestationen i Trollhättan producerat el i 100 år. G3, det första aggregatet som kopplades in, har alltså med kortare avbrott producerat el sedan Strindbergfejden bröt ut och Mark Twain dog. Olidestationen var det första av tre “Nationalkraftverk” som byggdes av Vattenfall i början på 1900-talet. De andra låg i Porjus (1915) och Älvkarleby (1915). De tre verken ritades av samma arkitekt, Erik Josephsson, och byggdes med samma omsorg när det gäller detaljer. Tack till Christer Götesson för ett par trevliga dagar i Trollhättan.

Porjus – “Det vita kolet” i ödemarken

I början av 1900-talet bromsades Sveriges industriella utveckling av energibrist. Sverige saknade större inhemska tillgångar på stenkol och var beroende av import.  Stora insatser gjordes för att bygga bort stenkolsberoendet, främst genom elektrifiering av industriproduktion och transporter. Järnvägsstyrelsen gjorde åren 1902 till 1908 försök som visade att elektrisk drift var tekniskt möjlig.  Den gick även att räkna hem ekonomiskt, så man beslutade att omgående påbörja elektrifiering av statens järnvägar.  Till pionjärprojekt utsågs Riksgränsbanan mellan Kiruna och Narvik. På banan fraktades malm åt LKAB och volymerna ökade stadigt.  Med  fortsatt användning av ånglok skulle det snart bli nödvändigt att anlägga dubbelspår …

Trångfors kraftstation

Trångfors kraftstation ligger i utkanten av Hallstahammar. Stationen togs i bruk 1899 och var i drift fram till 1990, då den ersattes av en ny underjordisk station. Den konstruerades av  ingenjörsfirman Qvist & Gjers som under slutet av 1800-talet var marknadsledande inom vattenkraft.  De sex Francisturbinerna levererade sammanlagt 1325kW