Långhag i Dalälven

Kraftstationen i Långhag byggdes av Stora Kopparbergs Bergslag och togs i bruk 1938. Den ligger nedströms sjön Runns utlopp i närheten av Solvarbo i Säters kommun. Byggtiden var två och ett halvt år och vid driftsättningen var den mätt i installerad effekt landets femte största. Bergslaget fick tillstånd att bygga …

Näs i Dalälven

I Näs bruk finns ett av landets äldsta bevarade vattenkraftverk. Stationens första två aggregat togs i drift redan 1898. Anläggningen projekterades av ingenjörsbyrån Qvist & Gjers som fram till förra sekelskiftet med stor framgång byggde kraftverk och turbiner. När de fick uppdraget att konstruera stationen i Näs hade de redan …

Älvkarleby kraftstation

Älvkarleby i Dalälven, Vattenfalls tredje “nationalkraftverk”, öppnade 1915. Liksom de två tidigare verken i Trollhättan och Porjus hette arkitekten Erik Josephson. Mängder av svenska män har stiftat bekantskap med Josephsons arkitektur. Under sin karriär ritade han kaserner till 22 regementen. Stationen byggdes i nationalromatisk stil med fasad av tegel. Maskinstation och intag placerades i samma byggnad. Första utbyggnaden omfattade fem dubbla Francisturbiner med horisontell axel. Idag, 95 år efter att stationen stod klar, ger varje aggregat en effekt på 15 MW. Det var inte bara Josephson som fick förnyat förtroende när Älvkarlebystationen byggdes. Konstnären Olga Lanner fick uppdraget att utforma …

Betongrationalism i Lilla Edet

Vattenfalls första storkraftverk, Olidestationen i Trollhättan, togs i bruk 1910 och byggdes sedan ut i omgångar fram till 1921. Ett tjugotal kilometer längre ner i älven fanns Lilla Edets slussar och vattenfall som skulle bli platsen för nästa kraftverksbygge. 1912-1917 byggdes en damm ovanför dåvarande Haegerska verken som flyttades till …