Häggårda

Borås stad var tidigt ute med elproduktion i egen regi. Ett ångdrivet elektricitetsverk med en kapacitet av 100 kW togs i bruk 1894. Textilindustrin gav stora inkomster och Boråsarna stod på kö för att ansluta sig. Snart blev det nödvändigt med en utökning av kapaciteten och runt sekelskiftet installerades två …

Luckspaning i Trollhättan

Vid Olidestationen i Trollhättan leds vattnet till turbinerna via två kanaler som mynnar ut i fördelningsbassänger vid stationens intag. Kanalerna kan stängas av med hjälp av luckor och torrläggas för att utföra underhåll. Stora luckan är den äldsta – byggd samtidigt som den äldsta delen av Olidestationen och tagen i …

Örnnästet i Lasele

Lasele i Ångermanälven är ett av de kraftverk jag besökt under mitt arbete med att dokumentera Ebbe Bergs målningar. Bygget av Lasele påbörjades parallellt med slutförandet av närbelägna Kilforsen, vilket gjorde det möjligt att använda det befintliga anläggarsamhället för inkvartering. Ebbe Berg gjorde flera tavlor som visar olika vyer av …

Torrlagt i Trollhättan

Den här sensommaren och hösten har besökare till sluss och fallområdet i Trollhättan mötts av en ovanlig syn. Trafikkanalen och intagskanalerna till Olidestationen har varit tömda på vatten. Förra gången de tömdes var 1994, så det är inte varje dag man har möjlighet att se vad som döljs under ytan. Förutom de obligatoriska cyklarna kan man se storleken på kanalerna. Det ger en förståelse för vilka enorma mängder vatten det är fråga om. Vattenvägarna byggdes under åren 1907-1909 med dåtidens primitiva utrustning. Som mest sysselsattes 1500 man. Med fördelningsbassängen torrlagd kan man se intagsluckorna till stationens turbiner. De runda öppningarna …