Eldforsen

Kraftutvinningen i Eldforsen har pågått sedan 1898 då AB Mölnbacka-Trysil öppnade en slipmassefabrik. Eldforsens nya kraftstation stod klar 2009 men togs i drift först 2011 efter en långdragen tillståndsprocess. Den nya stationen ersätter en äldre som byggdes av Korsnäs 1935. I samband med ombyggnaden ökades fallhöjden med två meter. Kraftverkets effekt fördubblades från 5 till 10 MW. Stationen har en Kaplanturbin levererad av CKD. Generatorn kommer från Kroatiska Koncar. På jakt efter vattenkraftsbilder för redaktionell eller kommersiell användning? Mina bilder från Eldforsen och många andra kraftverk finns i Scanpix Editorialarkiv (sök på fotografkod 11189). Det går naturligtvis också bra att …

Avestaforsen

Månsbo vid Avestaforsen industrialiserades tidigt, inte minst tack vare den rikliga tillgången på kraft från Dalälven. Bjurfors bruk anlade stångjärnshammare och kvarn i mitten av 1800-talet. 1893 byggde Stockholms Superfosfat Fabriks AB en kloratfabrik och ett vattenkraftverk ritat av Qvist & Gjers ingenjörsbyrå. På ritningen från 1890 föreslås sex turbiner om vardera ”200 elektriska hästkrafter”. De sex turbinerna kom i slutändan att att bli 17 i takt med att fabriken växte. 1925 förvärvades anläggningen av Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag, som ganska omgående byggde en ny kraftstation öppnad 1931. Flera verksamheter tillkom i området – bland annat fosfat och aluminiumtillverkning. Aluminiumfabriken blev …

Avesta Lillfors

Kraftverket Avesta Lillfors i Dalälven stod klart 1981. På platsen fanns tidigare en äldre kraftstation uppförd 1896. Den nya stationen är ett typiskt 80-talsbygge med dubbla rörturbiner levererade av Kamewa. Maximal effekt är 22 MW.

Ett besök i kraftslottet

Redan i porten till Untra kraftstation möts man av en mäktig utsikt mot maskinhallen där fem generatorer står uppställda på rad. Från den påkostade entrén leder en trappa ner till en balkong där man kan hämta andan lite. När stationen var nyöppnad 1918 måste ett besök ha varit en omtumlande …

Sommar i Älvkarleby

Vattenfalls kraftverk i Älvkarleby öppnade 1915 och är fortfarande ett av de största i Dalälven. Mer information och vinterbilder finns här. Bilder från insidan finns här.

Untra – Slottet vid Dalälven

Statliga Vattenfallsstyrelsens nationalkraftverk i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby satte ribban när Stockholms Gas och Elektricitetverk byggde vattenkraftverk i Untra. Gustaf de Frumerie ritade ett kraftslott som inte överträffats i Sverige. Bygget påbörjades 1911 och stod klart 1918. Vid invigningen hade stationen fyra Francisaggregat som kompletterades med ett femte 1937. Kraftöverföringen …

Avesta Storfors

Avesta är en industristad med gamla anor. Kraften från Dalälven utnyttjades till kopparframställning redan på 1600-talet. Längs den sträcka av älven som idag kallas Koppardalen har inte mindre än åtta kraftstationer byggts – tre av dessa är i drift idag. 1898 öppnades kraftverket i Storfors Den ursprungliga stationen var i drift fram till 1918, då det ersattes av Storfors II. Kraftverket på bilderna är Storfors III, som stod klart 1931. Den äldre stationen byggdes senare om till kontor för det närliggande valsverket. Stationen från 1931 ritades av Torben Grut. Från början hade den två Kaplanturbiner. En tredje installerades 1937. På …

Långhag i Dalälven

Kraftstationen i Långhag byggdes av Stora Kopparbergs Bergslag och togs i bruk 1938. Den ligger nedströms sjön Runns utlopp i närheten av Solvarbo i Säters kommun. Byggtiden var två och ett halvt år och vid driftsättningen var den mätt i installerad effekt landets femte största. Bergslaget fick tillstånd att bygga …

Skedvi kraftstation

Skedvi kraftstation i Dalälven ligger en bit utanför Stora Skedvi i Säters kommun. Stationen byggdes av Stora Kopparbergs Bergslag och öppnades 1949. Sedan några år tillbaka ägs den av Fortum. Kraftverket utnyttjar en fallhöjd på 11 meter för att driva två Kaplanturbiner på sammanlagt 38 MW. Årsproduktionen är ca 235 GWh. I Skedvi fortsatte man på den funktionalistiska stil som präglade Långhags kraftstation (1938) några kilometer uppströms. Byggnaden består av ett betongskelett som bär upp en travers. Över dettta ett platt tak. Takhöjden bestämdes av längden på aggregatens axlar. Färgsättningen interiört går i gult och grått med maskiner i rött. …

Näs i Dalälven

I Näs bruk finns ett av landets äldsta bevarade vattenkraftverk. Stationens första två aggregat togs i drift redan 1898. Anläggningen projekterades av ingenjörsbyrån Qvist & Gjers som fram till förra sekelskiftet med stor framgång byggde kraftverk och turbiner. När de fick uppdraget att konstruera stationen i Näs hade de redan …