Ebbe Berg

Ebbe Berg föddes i Billesholm i nordvästra Skåne i mars 1896. Han växte upp under det man brukar kalla enkla förhållanden. Fadern, Martin-Möller Berg, var gruvfogde vid Höganäsbolagets Stenkolsgruva. 17 år gammal flyttade Ebbe Berg till Stockholm och anställdes som ritare på Vattenfalls kraftverksbyrå. Han blev kvar hos Vattenfall fram …

Örnnästet i Lasele

Lasele i Ångermanälven är ett av de kraftverk jag besökt under mitt arbete med att dokumentera Ebbe Bergs målningar. Bygget av Lasele påbörjades parallellt med slutförandet av närbelägna Kilforsen, vilket gjorde det möjligt att använda det befintliga anläggarsamhället för inkvartering. Ebbe Berg gjorde flera tavlor som visar olika vyer av …

Kilforsen

Planer på att vända floder är något man förknippar med Sovjetunionen men faktum är att det gjorts i Sverige. Det mest ambitiösa projektet gick ut på att spränga en tunnel för att leda om vattnet från Kaitumsjöarna och Kalixälven till Satisjauremagasinet och vidare till Lule älv via Vietas kraftstation. Kaitumprojektet …

Forsmo i Ångermanälven

Efter första världskrigets slut drabbades Sverige av en långvarig lågkonjunktur och industrin gick länge på sparlåga innan den återhämtade sig. Tidigare prognoser om behovet av elkraft fick revideras och bland annat försenades bygget av kraftverket i Lilla Edet ett tiotal år. Vid andra världskrigets slut förväntade sig många att samma …

Marie Nissers stipendium 2015

I fredags tog jag emot Marie Nissers stipendium från Vattenfalls kulturarvskommitté som skriver: Henrik von Klopp – industrifotograf och skribent har tilldelats halva stipendiesumman för att dokumentera konstnären Ebbe Bergs (1896-1966) väggmålningar i Vattenfalls kraftverk. Ebbe Berg anlitades under ett tjugotal år av Vattenfall. Väggmålningarna omfattar kartor, sprängskisser och diagram …